14.02 BAL KARNAWAŁOWY

Bal Karnawałowy tradycyjnie odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00