16.03-13.04.2020 PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE

W związku z zarządzeniem premiera Rady Ministrów 10.04.2020 przedszkole nie świadczy usług dydaktyczno-wychowawczych.[…]