Przypominany, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego przedszkole tego dnia nie pracuje.