20.06 w środę jedziemy do   TEATRU LALKA na spektakl KARAMPUK, wyjazd o 9:00, śniadanie 8:30 !  Bilety sfinansowane przez Radę Rodziców. Powrót o godzinie 13.30 na późniejszy obiad