Od godziny 10.00 będzie gościło kino sferyczne z pokazami filmowymi. Program dostosowany do zainteresowań i wieku poszczególnych grup.