W związku z zarządzeniem premiera Rady Ministrów

10.04.2020 przedszkole nie świadczy usług dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca pracujemy w stałych godzinach w formie dyżuru.