Program naszego przedszkola nastawiony jest na zrównoważony, swobodny rozwój dzieci, obejmujący wiedzę, umiejętności, dyspozycje i uczucia. W sposób przyjazny rozwija spontaniczne zaangażowanie dzieci i  służy wzmacnianiu kluczowych kompetencji. Jesteśmy przeciwni profilowaniu przedszkoli. Każde dziecko powinno mieć możliwość  szerokiej realizacji swoich zainteresowań, zgodnie z okresami największej naturalnej wrażliwości rozwojowej.

 

Korzystamy z programu Moniki Rościszewskiej – Woźniak „Dobry Start Przedszkolaka” oraz doświadczeń znakomitych pedagogów, m.in: Marii Montessori, Lilian G. Katz, Janusza Korczaka, Carla Orffa, Gorana Kodeya, Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Marty Bogdanowicz.

 

Pięciolatki i sześciolatki objęte są specjalnym wsparciem przygotowującym do szkoły od strony wychowawczej, społecznej, emocjonalnej i edukacyjnej. Stosujemy metodę projektów badawczych, glottodydaktykę, integrację sensoryczną, dramę  oraz autorskie metody wypracowane przez nasz zespół. Współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Regionalnym i Centrum Kultury w Piasecznie.

 

Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, w ogrodzie i na wycieczkach. Staramy się, aby miały czas na swobodną zabawę rozwijającą wyobraźnię, na osobiste przyjaźnie i realizację własnych pomysłów. Dlatego program zajęć edukacyjnych jest zintegrowany, bez powszechnego, odrębnego tematycznie, rozbudowanego bloku  zajęć dodatkowych.

 

Koncepcja Przedszkola Rodzinnego, tworzona od wielu lat, oparta jest na przyjaźni
i indywidualnych relacjach z każdym dzieckiem oraz dobrej współpracy z rodzicami. Nasz zespół jest nie tylko kompetentny, ale przede wszystkim wrażliwy ciepły i zaangażowany, po prostu lubimy dzieci i swoją pracę.