Zajęcia rytmiczno-muzyczne(prowadząca Kasia Chenczke):

Umuzykalnianie dzieci rozwija w nich wyobraźnię, wrażliwość, kreatywność, poczucie estetyki, usprawnia koordynację słuchowo ruchową pobudzając półkule mózgu do myślenia abstrakcyjnego rozwijającego zdolności np. matematyczne, eliminujące potencjalne dysfunkcje takie jak dysleksja. Metody umuzykalniające wspomagają harmonijny rozwój dzieci w zakresie mowy, właściwej intonacji śpiewu, wykształcenia prawidłowej postawy ciała i sprawności ruchowej

  • umuzykalnienie poprzez piosenkę najbardziej bliskie dziecku
  • aktywne słuchanie muzyki metodą Batti-Strauss bazujące w przeważającej mierze na muzyce poważnej
  • instrumentacja metodą Carla Orffa – małe formy muzyczne wzbogacone o akompaniament na instrumentach perkusyjnych w wykonaniu dzieci
  • wyrażanie muzyki ruchem bazujące na metodzie Emila Jaques’a Dalcroze’a w improwizacjach ruchowych i układach przestrzenno-ruchowych
  • uczestniczenie w koncertach poprzez korzystanie z multimedialnych przekazów muzyki
  • tworzenie mini-koncertów