Prowadzący: Marek Szymański

Program zajęć gimnastycznych

 

                                      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 1. Założenia programu

Kościec dziecka 2,5 – 3 letniego posiada dużo chrząstek, ilość punktów kostnienia jest bardzo mała. Kręgosłup jest giętki i elastyczny. Naturalne krzywizny nie są jeszcze ukształtowane. Połączenia stawowe są bardzo nietrwałe i dlatego są narażone na zwichnięcia, skręcenia i odkształcenia. Mięśnie są słabe, rozległe, posiadają dużo wody. Należy unikać wysiłku o tym samym charakterze i ćwiczeń statycznych ( są dla dziecka nużące i monotonne).Płuca i serce pracują intensywnie i nieekonomicznie. Oddech jest płytki, pojemność płuc niewielka, mały jest także mięsień sercowy – dziecko nie jest zdolne jeszcze do długotrwałego wysiłku. Układ nerwowy jest słaby – dziecko nie potrafi skupić uwagi przez dłuższy czas , jego ruchy są mało skoordynowane, występuje dużo przyruchów.

W wieku 4 – 5 lat układ szkieletowy szybciej kostnieje, ustalają się krzywizny kręgosłupa. Rozwój mięśni nie nadąża za kośćcem. Trzeba wówczas bardzo dbać o wzmocnienie mięśni grzbietu. Budowa ciała jest bardzo smukła, wyodrębniają się proporcje, wydłużają kończyny i szyja. Sylwetka jest chwiejna i mało stabilna. Mięśnie nabierają siły, powiększa się ich masa oraz wzrasta wytrzymałość. Płuca pracują sprawniej, ekonomiczniej. Mięsień sercowy jest silniejszy, sprawniej działa układ nerwowy, ruchy są bardziej skoordynowane. Zajęcia wydłużają się w czasie, dzieci nie zadowalają się łatwymi zadaniami, zaciekawia je i mobilizuje do działania coś nowego i trudnego. W przedszkolu dzieci uczestniczą w zależności od grupy wiekowej ( 2,5 i 3 lata ) 20 minut, ( 4 – 5 lata ) 30 – 35 minut.

 1. Rola ćwiczeń kształtujących.

Ćwiczenia gimnastyczne oddziałują na dziecko wszechstronnie, wzmacniając jego organizm. Dzięki nim ruch może być dokładnie dozowany i ukierunkowany na wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa. Stanowią one także główny zabieg profilaktyczny, zabezpieczający przed powstawaniem zniekształceń postawy ciała ustalających się krzywiznach kręgosłupa. Szczególne znaczenie dla kształtowania prawidłowej postawy maja ćwiczenia mięśni grzbietu. Siedząc, stojąc, chodząc, nosząc ciężkie ubranie dzieci obciążają odpowiednie zespoły mięśniowe pracą statyczną ( stałym napięciem ).Cechująca dziecko wątłość zespołów mięśniowych jest przyczyną rozciągania się lub przykurczu mięśni. Powoduje to powstawanie wad postawy ciała.

Drugą grupę stanowią ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków. Proporcje budowy ciała – duży tułów i duża głowa w stosunku do kończyn, słabe mięśnie brzucha, duża elastyczność kręgosłupa w części lędźwiowej – powodują rozciąganie się mm. brzucha i nadmierne wypięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa ku przodowi. Wygięciu temu towarzyszy przodopochylenie miednicy, powodujące osłabienie i rozciągnięcie mm. pośladkowych. Wymienione objawy mogą być przyczyną powstania wady postawy. Ćwiczenia mm. brzucha i pośladków zapobiegają tej wadzie.

Oddzielna grupa ćwiczeń to ćwiczenia wzmacniające mm. stóp zapobiegające płaskostopiu i koślawości .

 1. Treść zajęć ruchowych w każdej grupie stanowią:
 • zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • zajęcia ruchowe , tzw. „zestawy ćwiczeń”.

 

 1. Rodzaje zabaw ruchowych:
 • zabawy z elementami równowagi
 • zabawy z elementami czworakowania
 • zabawy z elementami wspinania się
 • zabawy z elementami podskoku i skoku
 • zabawy z elementami rzutu, celowania i toczenia
 • zabawy orientacyjno – porządkowe

 

 1. Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia gimnastyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu wad. Gimnastyka korekcyjna odgrywa ważną rolę u dzieci w wieku przedszkolnym. Wówczas to zaczyna kształtować się postawa ciała, rozpoczyna się szybki rozwój cech motorycznych, kształtują pierwsze nawyki ruchowe. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności ruchowe, które wspomagają kształtowanie prawidłowej sylwetki i postawy ciała, ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz nabywają umiejętność samokontroli.

 

 

 1. Cele programu
 2. Nauka umiejętność zachowania równowagi ciała.
 3. Wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę (mięśni posturalnych, pasa barkowego, lędźwiowej części kręgosłupa, stóp, podudzia, pośladków).
 4. Nauka rozciągania mięśni przykurczonych i ich uelastyczniania.
 5. Nauka słuchania i rozumienia poleceń, wyrabianie orientacji w otoczeniu.
 6. Rozwijanie koordynacji ruchowej.
 7. Nauka poprawnego wykonywania podskoków, zeskoków oraz przeskoków.
 8. Nauka poprawnego pokonywania przeszkód.