W naszym przedszkolu dzieci przebywają w dwóch grupach wiekowych: młodszej i starszej. Młodsza grupa zajmuje sale na parterze, a starsza na piętrze. Zajęcia, w zależności od rodzaju, prowadzone są w podgrupach różnej wielkości. Podczas wspólnej zabawy wszyscy mają możliwość kontaktu z kolegami z innej grupy.

 

CZAS PRACY
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Prosimy, aby dzieci były przyprowadzane do godziny 9.00.

 

PLAN DNIA
7.00 – 9.00 – przychodzimy do przedszkola, bawimy się wspólnie czekając na wszystkich,
9.00 – 9.30 – myjemy ręce i jemy śniadanie,
9.30 – 12.30 – mamy czas na zabawę i naukę w sali lub ogrodzie (zajęcia dydaktyczne grupowe i  indywidualne, programy badawcze, spacer),
12.30 – 13.00 – myjemy ręce i jemy obiad, po obiedzie myjemy zęby,
13.00 – 15.00 – zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, relaksacja,
15.00 – 15.30 – podwieczorek,
15.30 – 17.10 – bawimy się wspólnie na dworze albo w sali, zajęcia indywidualne,
17.10 – 17.30 – II podwieczorek,
17.30 – 18.00 – czekając na rodziców, bawimy się na dworze albo w sali.

 

WAKACJE
W okresie wakacyjnym nasze przedszkole pracuje normalnie. Ostatni tydzień sierpnia przeznaczamy na dodatkową adaptację.