KISZONA KAPUSTA

Dzieci rozmawiając o jesieni omawiały też dawne sposoby przechowywania żywności. Zamiast opowiadać o kiszonkach zrobiliśmy własne. Magiczna energia tradycji obudziła się podczas wiejskich przyśpiewek i piosenek. To był świetnie spędzony dzień.