przedszkole publiczne

zegar słoneczny

traktujemy dzieci poważnie

zobacz kalendarz WITAJ NA STRONIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZEGAR SŁONECZNY

13
07

Przedszkole „Zegar Słoneczny” jest przedszkolem publicznym, ale nie korzysta z systemu elektronicznej rekrutacji Gminy Piaseczno. Zapraszamy do rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

11.06 we wtorek po godz. 10.00 wychodzimy na przedstawienie teatralne do zalesiańskiego Domu Kultury na spektakl „Jezioro”

18.06 zajęcia przyrodnicze poprowadzone przez babcie Adasia i Bartka 21.06 w piątek zakończenie roku przedszkolnego, spotkanie w ogrodzie o godz. 15.30 witamy wakacje i żegnamy dzieci  odchodzące do szkoły, szczegółowe informacje w ogłoszeniach w przedszkolu

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy projekt czytelniczy, raz w tygodniu grupa starszaków odwiedza nasza zalesiańską bibliotekę i wybiera lektury na kolejny tydzień

 

 

zobacz kalendarz

13
07

WITAJ NA STRONIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZEGAR SŁONECZNY

Przedszkole „Zegar Słoneczny” jest przedszkolem publicznym, ale nie korzysta z systemu elektronicznej rekrutacji Gminy Piaseczno. Zapraszamy do rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

11.06 we wtorek po godz. 10.00 wychodzimy na przedstawienie teatralne do zalesiańskiego Domu Kultury na spektakl „Jezioro”

18.06 zajęcia przyrodnicze poprowadzone przez babcie Adasia i Bartka 21.06 w piątek zakończenie roku przedszkolnego, spotkanie w ogrodzie o godz. 15.30 witamy wakacje i żegnamy dzieci  odchodzące do szkoły, szczegółowe informacje w ogłoszeniach w przedszkolu

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy projekt czytelniczy, raz w tygodniu grupa starszaków odwiedza nasza zalesiańską bibliotekę i wybiera lektury na kolejny tydzień

 

 

Przedszkole „Zegar Słoneczny” jest przedszkolem publicznym, ale nie korzysta z systemu elektronicznej rekrutacji Gminy Piaseczno. Zainteresowanych miejscem w naszym przedszkolu zapraszamy do udziału w rekrutacji na 2024/2025 wg harmonogramu na stronie.

 

czytaj więcej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
05.02.2024 – 09.02.2024 Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu (deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola)
19.02.2024 – 05.04.2024 Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/25 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
11.04.2024 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.  Osoby spoza gminy, które złożyły dokumenty nie mogą być brane pod uwagę wg obowiązujących zasad naboru.
11.04.2024 – 18.04.2024 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Przedszkole
26.04.2024 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Postępowanie odwoławcze wg ustawowych terminowych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
26.04.2024-10.05.2024 Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/25 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
16.05.2024 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
16.05.2024-23.05.2024 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Przedszkole
28.05.2024 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Postępowanie odwoławcze wg ustawowych terminowych

czytaj więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ZEGAR SŁONECZNY NA ROK SZKOLNY 2024/25

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Kryteria naboru. Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie o zatrudnieniu   Uwaga punkty są za każdego z rodziców.
Oświadczenie o zamieszkiwaniu
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o wielodzietności
Wniosek o przyjęcie 2024-25
Harmonogram rekrutacji

 

czytaj więcej

Wydarzenia

Program

Program naszego przedszkola jest tworzony przez dzieci, rodziców i wychowawców od 1993 roku. Zaczęło się w od pomysłu  rodziców na zorganizowanie w Zalesiu przyjaznego rodzinnego, kameralnego przedszkola, w którym najważniejszy jest naturalny rozwój dzieci. Od tego czasu przedszkole przeszło wiele zmian organizacyjnych.  Nasze założenia programowe rozwijają się razem z przedszkolem można streścić jednym zdaniem:

Traktujemy dzieci poważnie

 

Poważnie i z szacunkiem traktujemy dziecięce sprawy, zainteresowania i emocje. Dorośli i dzieci tworzą bliskie relacje, mają czas na rozmowy, dociekania i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania. Można to nazwać wychowaniem w bliskości. Obserwujemy dzieci, staramy się je poznać. Dzieci uczą się, a nie są nauczane. Uczą się we właściwy dla siebie sposób – we własnym tempie, zgodnie z tym co je ciekawi i inspiruje. Zadanie dorosłych polega na przygotowaniu warunków do tego, by twórczy czas dzieciństwa mógł być przez dzieci jak najlepiej wykorzystany. Szanujemy i akceptujemy dziecięce potrzeby, staramy się je rozpoznawać i rozumieć. Jedną z nich jest potrzeba samodzielności. Wychowawca nie wyręcza dziecka, ale stwarza pole zdobywania nowych umiejętności i satysfakcji. Dorośli nie powinni robić tego, co dzieci potrafią zrobić same. • Dzieci również uczą się od siebie. Zdobycze neurodydaktyki rzucają nowe światło na to, w jaki sposób człowiek uczy się najefektywniej. Dzieci najlepiej utrwalają wiedzę, gdy mogą podzielić się nią z innymi. W naszym przedszkolu jest wiele ku temu okazji dzięki grupom zróżnicowanym wiekowo, zabawom i projektom badawczym oraz dużej ilości czasu na swobodną zabawę. Przyroda i technika. Obserwujemy olbrzymią ciekawość dzieci w zakresie zjawisk przyrodniczych i zagadnień technicznych. Dlatego w dużej mierze  tej tematyki dotyczą realizowane w przedszkolu programy badawcze. Dobry Start Przedszkolaka. Długo szukaliśmy programu pasującego do naszej koncepcji pedagogicznej wyrażonej skrótowo w haśle „Traktujemy dzieci poważnie”. Korzystamy z pomocy programu Moniki Rościszewskiej – Woźniak „Dobry Start Przedszkolaka”. Jest on nastawiony na zrównoważony, swobodny rozwój dzieci, obejmujący wiedzę, umiejętności, dyspozycje i uczucia. Każde dziecko ma możliwość  realizacji swoich zainteresowań, zgodnie z okresami największej naturalnej wrażliwości rozwojowej. Program ten proponuje grupy zróżnicowane wiekowo i realizację projektów badawczych, co w sposób wyjątkowy służy rozwojowi intelektualnemu dzieci.

Program wszystkich zajęć realizowanych w naszym przedszkolu jest programem zintegrowanym i skupionym wokół tematu przewodniego.  Nauczyciele zajęć dodatkowych są w stałym kontakcie z wychowawcami i dostosowują tematykę swoich zajęć do tematu obowiązującego w danym tygodniu czy miesiącu. Dzięki temu dzieci poznają złożoność zjawisk czy zachowań jako pewną logiczną całość w otaczającej ich rzeczywistości.

6.45 – 9.00 – przychodzimy do przedszkola, bawimy się wspólnie czekając na wszystkich

9.00 – 9.30 –  jemy śniadanie 9.30 – 12.30 – mamy czas na zabawę i naukę w ogrodzie lub w sali, odbywają się zajęcia dydaktyczne grupowe i indywidualne (np. logopedyczne) projekty i zabawy badawcze, spacery

12.30 – 13.00 –  obiad,

13.00 – 15.00 –zabawy w ogrodzie, relaks

15.00 – 15.30 – podwieczorek

15.30 – 17.10 – bawimy się wspólnie na dworze albo w sali,

17.10 – 17.30 – II podwieczorek

17.30 – 18.00 – czekając na rodziców, bawimy się na dworze albo w sali

Dzieci przygotowują się do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez cały pobyt w przedszkolu. Uczą się w każdej chwili swojego życia. Ważne są : każda zabawa, aktywność i odpoczynek. Dzieci 5-cio i 6-cio letnie objęte są specjalnym wsparciem ułatwiającym przygotowanie do przejścia do szkoły.

 • dzieci poznają siebie i swoje mocne strony, rozwijają swoje zainteresowania i budują poczucie własnej wartości,
 • ćwiczą koncentrację, rozwijają samodzielność, umiejętność współpracy w grupie i odpowiedzialność,
 • uczą się czytania i pisania (metodą glottodydaktyki),
 • zyskują dyspozycje matematyczne m.in. poprzez zabawę klockami Numicon,
 • codziennie ćwiczą język angielski,
 • otrzymują wsparcie przy pokonywaniu deficytów rozwojowych.

W ramach opłaty za pobyt dzieci w naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia prowadzone przez nauczycieli innych niż wychowawcy:

 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski
 • religia dla chętnych
 • zajęcia logopedyczne

Ponadto dzieci objęte są bezpłatną opieką psychologa prowadzoną zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z inicjatywy rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Zazwyczaj poprzez z funduszu rady rodziców finansowane są zajęcia z ceramiki prowadzone dla wszystkich dzieci.

impreza

gotowanie

ceramika

>

angielski

urodziny

swiper-arrow-left
swiper-arrow

Projekty

W naszym przedszkolu dzieci przebywają w dwóch grupach wiekowych: młodszej i starszej. Młodsza grupa zajmuje sale na parterze, a starsza na piętrze. Aktywności, w zależności od rodzaju, prowadzone są w podgrupach różnej wielkości. Podczas wspólnej zabawy wszyscy mają możliwość kontaktu z kolegami z innej grupy.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Prosimy, aby dzieci były przyprowadzane do godziny 9.00.  W okresie wakacyjnym nasze przedszkole pracuje w formie dyżuru, dzieci są w grupie łączonej.  Nowoprzyjęte dzieci mogą w tym czasie przychodzić do nas z rodzicami w ramach adaptowania się w nowym miejscu wg ustalonych z kadrą przedszkola terminów.

Śniadanie – każde dziecko ma wybór – może korzystać ze śniadań przynoszonych z domu lub przygotowywanych przez przedszkole. Obiady dostarcza nam firma cateringowa wyspecjalizowana w żywieniu dzieci i przygotowująca posiłki z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych. Podwieczorki przygotowujemy na miejscu często angażując dzieci w ramach warsztatów kulinarnych.

Za pierwsze 5 godz. pobytu dziecka  opłaty nie są pobierane. Każda kolejna rozpoczęta godzina pobytu kosztuje 1 zł. Rodzice ponoszą również koszt wyżywienia wg podanych stawek żywieniowych:

 • śniadanie  3 zł
 • dwudaniowy obiad 18 zł              
 • podwieczorek 2 zł                  

Wpłaty za przedszkole są wnoszone co miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca, na konto o numerze: 46 2130 0004 2001 0482 4405 0001 na podstawie wystawionej przez organ prowadzący faktury.

Kadra przedszkola pracuje pod kierunkiem pani dyrektor Angeliki Skurczyńskiej. Każda grupa powierzona jest opiece 2 nauczycieli wychowawców. Ponadto w każdej grupie pomaga opiekun. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów (muzyka, rytmika korektywa, logopedia).

Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców. Jej zadania określa Statut Przedszkola:

1) uczestniczy w życiu Przedszkola poprzez współorganizowanie imprez (bal, mikołajki itp.), świąt przedszkolnych (Dzień Dziecka, Spotkania Świąteczne itp.) oraz integracyjnych, 2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy, 3) wspólnie z innymi organami Przedszkola może organizować dla dzieci i rodziców: zajęcia i warsztaty, spotkania ze specjalistami i ekspertami, terapie specjalistyczne, wycieczki, grupy wsparcia itp., 4) może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, Prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki; 5) W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców; 6) Fundusze, o których mowa mogą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia, likwidacji konta oraz dysponowania środkami uprawnione są osoby posiadające pisemne upoważnienie Rady Rodziców.

czytaj więcej

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Zegar Słoneczny, adres e-mail: rr@zegarsloneczny.pl Nr konta: 25 1090 1694 0000 0001 3179 9238 Nazwa banku: Santander

czytaj więcej

O Firmie

Firma Zegar Słoneczny Sp. z o.o. została założona w roku 2009 przez dwie rodziny. Obecnie prowadzimy Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny w Zalesiu Górnym (www.zegarsloneczny.pl), Żłobek Zegar Słoneczny w Garwolinie (www.zlobekgarwolin.pl)  oraz świadczymy  działalność doradczą w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i finansowaniu przedszkoli, żłobków oraz innych form wczesnej edukacji (www.przedszkolezlobek.pl).

czytaj więcej