Projekt finansowany z UE

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu ZEGAR SŁONECZNY w Zalesiu Górnym”

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wysokiej jakości na terenie gminy Piasecznow okresie 15.07.2021-31.08.2022, poprzez dostosowanie 2 istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Publicznym ZEGAR SŁONECZNY, realizację dodatkowej oferty specjalistycznej i zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne 50 dzieci, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością oraz podniesienie kompetencji 4 nauczycieli w OWP.

W wyniku realizacji projektu zostaną dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 2 miejsca wychowania przedszkolnego. Zostanie doposażony plac zabaw oraz zakupione będą pomoce specjalistycznych do terapii ręki, Integracji Sensorycznej, terapii światłem, terapii przetwarzania słuchowego metodą Warnke, terapii pedagogicznej i muzykoterapii.
W okresie 01.09.2021-31.08.2022, 50 dzieci, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, tj. Glottoterapia, ceramika, gimnastyka korekcyjna, kodowanie, TUS, terapia pedagogiczna i logopedyczna, SI i rehabilitacja. Nauczyciele wezmą udział w licznych szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje.

Wartość projektu – 535 665,75 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 428 532,60 PLN

kontakt:
Przedszkole Publiczne ZEGAR SŁONECZNY
Ul. Poranku 5
tel. 665 375 595

Beneficjent: Zegar Słoneczny Sp. z o.o.

www.mapadotacji.gov.pl