Podstawowy program dydaktyczny Przedszkola Publicznego Zegar Słoneczny

realizowany od 1 stycznia 2015.

zajęcia realizujące podstawę programową dla wychowania przedszkolnego

język angielski,

muzyka z rytmiką, gimnastyka z elementami korektywy,

a także  dodatkowe atrakcje, teatrzyki, koncerty.

Dla chętnych dzieci organizujemy religię.

 

 

Przy współpracy z Radą Rodziców mamy możliwość rozszerzyć program przedszkola o dodatkowe zajęcia tj. ceramikę czy judo.

 

 

Program wszystkich zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu jest programem zintegrowanym. Zajęcia muzyczne, językowe, plastyczne są prowadzone zgodnie z ramami ogólnego programu nauczania, stanowią jego uzupełnienie i dopełnienie. Nauczyciele zajęć dodatkowych są w stałym kontakcie z wychowawcami i dostosowują tematykę swoich zajęć do tematu obowiązującego w danym tygodniu czy miesiącu. Dzięki temu dzieci łatwiej zapamiętują poznawane pojęcia, chętniej uczestniczą w zajęciach dodatkowych (mogąc pochwalić się już jakąś wiedzą)  i bezboleśnie poznają złożoność zjawisk czy zachowań jako pewną logiczną całość w otaczającej ich, jakże ciekawej rzeczywistości.

 

 

  • Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia gimnastyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu wad. Gimnastyka korekcyjna odgrywa ważną rolę u dzieci w wieku przedszkolnym. Wówczas to zaczyna kształtować się postawa ciała, rozpoczyna się szybki rozwój cech motorycznych, kształtują pierwsze nawyki ruchowe. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności ruchowe, które wspomagają kształtowanie prawidłowej sylwetki i postawy ciała,  ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz nabywają umiejętność samokontroli.

 

  • Rytmika

Na zajęciach muzycznych dzieci uczą się koordynacji ruchu, wystukiwania rytmu, gry na instrumentach perkusyjnych i śpiewu. Piosenki i układy ruchowe wpisują się w program edukacyjny realizowany w przedszkolu.  Dzieci podczas zabaw i śpiewu rozwijają swoje umiejętności taneczne, kształtują słuch i ćwiczą pamięć. Kontakt z żywą muzyką graną przez nauczyciela jest nieporównanie bardziej wartościowy od akompaniamentu z płyty.

 

 

 

  • Logopeda

Prowadzone w przedszkolu indywidualne zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z wadami wymowy, z trudnościami w porozumiewaniu się wynikającymi z opóźnienia rozwoju mowy, dla dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi i językowymi. Do indywidualnych zajęć logopedycznych kwalifikowane są dzieci po przeprowadzonych wcześniej w przedszkolu badaniach przesiewowych. Są one konieczne w celu sprawdzenia sprawności artykulacyjnej każdego dziecka i ustalenia planu pracy z dzieckiem. Na podstawie opisu badań i wskazań logopedy rodzic decyduje o uczęszczaniu dziecka na indywidualne zajęcia logopedyczne.

 

 Chcemy by nasze dziecko mówiło ładnie, poprawnie, aby potrafiło komunikować się z otoczeniem. Nie jest to jednak takie proste. Czasami zdarza się, że niektóre słowa są dla dziecka za trudne, niektórych nie rozumie, bo otaczający je dorośli, zwracając się do niego dziwnie zdrabniają i zniekształcają słowa. To, co nam dorosłym wydaje się dostosowane do potrzeb dziecka, dla małego człowieka jest językiem obcym – każdego słowa trzeba się nauczyć: najpierw je zrozumieć, później połączyć z przedmiotem lub czynnością, a jeszcze później samodzielnie wypowiedzieć. Czasem łatwiej jest coś pokazać palcem, a mama zawsze wie o co chodzi. Zaburzenia komunikacji werbalnej u dzieci w wieku przedszkolnym mogą być przyczyną niepowodzeń i trudności w nawiązaniu właściwych relacji z grupą rówieśniczą, czasem nawet niechęci do uczęszczania na zajęcia przedszkolne. Wady wymowy utrudniają właściwe przyswajanie materiału dydaktycznego i mogą przyczyniać się do późniejszych trudności w uczeniu się. Dlatego ważne jest, ażeby jak najwcześniej rozpocząć pracę z dzieckiem wymagajacym naszej pomocy. Zajęcia indywidualne dają najlepsze efekty, pozwalają też dziecku zapomnieć o stresie jaki odczuwałoby pracując w grupie innych dzieci.