Opłaty za przedszkole obowiązujące od 1 STYCZNIA 2018:

 

0 zł za 5 godz. pobytu, tj. od 7.00-12.00 oraz 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę powyżej 12:00 oraz koszt wyżywienia wg podanych stawek
dziennych

Dzienna stawka żywieniowa :            

dwudaniowy obiad z kompotem 10 zł               

dwudaniowy obiad z kompotem i podwieczorek 11,50 zł                  

dwudaniowy obiad z kompotem i  dwa podwieczorki 13,00 zł

Śniadanie  2 zł

Wpłaty za przedszkole są wnoszone co miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca, na konto o numerze: 46 2130 0004 2001 0482 4405 0001 na podstawie wystawionej przez organ prowadzący faktury.